KOVINIS EŽIUKAS 
             Vaikų vasaros stovyklos ir renginiai jaunimui             

Stovyklos vadovai

Stovyklos vadovai - profesionalūs kariai, kurie turi 3-5 metų patirtį organizuojant ir vedant vaikų vasaros stovyklas.

Stovyklos vyr. vadovai turi įgyję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, o grupės vadovai yra išklausę pedagoginių - psichologinių žinių kursą. 

Vadovų komandoje bus medikas, kuris yra praėjęs 9 mėnesių mokymus ir prireikus visada bus šalia. Visas stovyklos personalas yra baigęs pirmos medicininės pagalbos kursus.